Grandstream GWN7615

Liên hệ

– Hỗ trợ 200+ người dùng .
– Cự ly 175 mét.
– Công nghệ MU MIMO, Miễn phí Cloud Controller và Wifi marketing, phần mềm quản lý riêng không giới hạn AP

Danh mục: